Intuicyjna obsługa

W e-Strażniku kładziemy duży nacisk na intuicyjność obsługi i cały czas wprowadzamy ulepszenia, mające na celu usprawnić i uprościć pracę Straży Miejskich i Gminnych.
Wysoka ergonomia wszystkich modułów powoduje, że korzystanie z systemu nie tylko nie jest kłopotliwe, ale staje się przyjemne. Dodatkowa możliwość głosowego wprowadzania danych potęguje pozytywne odczucia użytkowników. Natomiast rozszerzone możliwości raportowania upraszczają analizę działań straży i strażników.